โอนเงินสั่งซื้อสินค้า

 

  

ข้อมูลการโอนชำระเงิน

ธ.กสิกรไทย
บัญชีกระแสรายวัน 

ชื่อบัญชี "นายวัชรพล ชาวกงจักร" 
เลขที่ 100-108-6789

 

ธ.ไทยพาณิชย์
บัญชีกระแสรายวัน 

ชื่อบัญชี "นายวัชรพล ชาวกงจักร"
เลขที่ 207-300-1150